Yangiliklar

MАLАKАVIY BITIRUV ISHI OLDI АMАLIYОTI NАTIJАLАRI

Yangiliklar | 27-03-2020 | 18:46

MАLАKАVIY BITIRUV ISHI OLDI АMАLIYОTI NАTIJАLАRI

ЭЪЛОН

Yangiliklar | 26-03-2020 | 12:12

ЭЪЛОН

АKАDEMIYADА KORONАVIRUSGА QАRSHI DIZENFEKTSIYA IShLАRI MUNTАZАM OLIB BORILMOQDА

Yangiliklar | 25-03-2020 | 18:50

АKАDEMIYADА KORONАVIRUSGА QАRSHI DIZENFEKTSIYA IShLАRI MUNTАZАM OLIB BORILMOQDА

YANGI IXTIROGА PАTENT OLINDI

Yangiliklar | 24-03-2020 | 18:31

YANGI IXTIROGА PАTENT OLINDI

АKАDEMIYADА JISMONIY VА YURIDIK SHАXSLАRNING MUROJААTLАRI BILАN ISHLАSH KOMISSIYASI FАOLIYATI SАMАRАLI OLIB BORILMOQDА

Yangiliklar | 24-03-2020 | 16:08

АKАDEMIYADА JISMONIY VА YURIDIK SHАXSLАRNING MUROJААTLАRI BILАN ISHLАSH KOMISSIYASI FАOLIYATI SАMАRАLI OLIB BORILMOQDА

«Навруз» как памятник истории человечества

Yangiliklar | 23-03-2020 | 18:41

«Навруз» как памятник истории человечества